Covid-19 Declaratie pe proprie raspundere pentru minori

In numele copilului meu, declar urmatoarele: